Symposium

Awards

87th
Shogo Murakami
(Kansai Univ.)
62ndHeiji Watanabe
(NEC)
63rdShin-ichi Saito
(Hitachi)
64thNobuo Aoi
(ASET)
65thToshihide Nabatame
(MIRAI-ASET)
66thTakashi Ishigami
(NEC electronics)
67thIkutaro Noji
Masato Ishibashi
(Ebara)
(Renesas Technology)
68thShigenori Hayashi
(Matsushita)
69thNobuyuki Sugii
(Hitachi)
70thTomoya Sanuki
(Toshiba)
71stMorio Shiobara, et al.
(Selete)
72ndKenji Ishikawa, et al.
(Fujitsu Laboratories)
73rdShigeru Kawanaka, et al.
(Toshiba Semiconductor)
85th
Akari Matsumoto(Tokai University)
86thRyo Saida(Kansai University)